Reserveren
Leden dienen een workout te reserveren via het reserveringssysteem SuperSaas. De stappen en de link staan onderaan weergegeven. Online reserveren kan maximaal 8 dagen voor aanvang van de les. Liever Telefonisch reserveren? Dat kan op maandag t/m vrijdag per telefoon op 0223-533754 tussen 09:30 en 11:30.


Reserveer nu knop

Vermeld je Voor- en Achternaam en voor welke les en tijdstip je graag wenst te komen. Medewerkers van FCAP zullen je vragen of jij en eventuele huisgenoten, Coronaklachten vrij zijn. Indien dit niet het geval is kun je niet deelnemen aan de lessen. Maximaal 4 tijdssloten per week per lid, om zo iedereen een kans te geven om te trainen. Je  kunt alleen voor jezelf reserveren. Al onze workouts zijn vanwege alle veiligheid maatregelingen 30 minuten. Ben je onverwachts verhinderd, dan kun je je afmelden op bovengenoemd tijdstip of een half uur voor het begin van de les

KLIK HIER voor de agenda voor de fitness:

Vervoer
Kom zo veel mogelijk per auto. Parkeren dient te gebeuren buiten het terrein van FCAP. Kom niet eerder dan 10 minuten van te voren en blijf wachten in de auto tot de medewerker van FCAP de leden van het betreffende tijdslot het terrein op laat. Volg ten allen tijden de instructies op van het personeel. Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar.

Aanvang/Afloop van Workout
Bij aankomst zal de medewerker u een plek toewijzen. Na afloop van de workout verlaat dan het terrein direct op aanwijzing van het personeel. Ga direct naar huis.

Materiaal

Het materiaal wordt door het personeel van FCAP na elke workout grondig gedesinfecteerd en gereinigd. Daarom is het van belang dat u zo snel mogelijk na afloop van de workout het terrein verlaat. Je houdt  hierbij ten alle tijden 1,5 meter afstand.

Wat heb je nodig?
Wij gaan buiten sporten daarom is het belangrijk dat je beschermende kleding draagt, om onderkoeling of oververhitting te voorkomen. Uiteraard ben je vrij om eventueel een mondkapje en of handschoenen te dragen als extra maatregel.  Neem een gewassen handdoek , een eigen matje en een eigen flesje drinken mee. Wij verkopen op dit moment geen consumpties. Let op je kunt niet bij ons naar het toilet.

Sinds 16 maart hebben wij – met pijn in ons hart – onze deuren moeten sluiten tot tenminste 6 april.
Een noodzakelijke overheidsmaatregel met grote gevolgen voor ons, maar ook voor jou. Juist in een
periode dat een gezonde levensstijl en weerstand essentieel is, kunnen wij je daarin niet
ondersteunen. Dat spijt ons. We hopen vooral dat iedereen in beweging blijft, ook nu wij onze
deuren hebben moeten sluiten. Deze situatie zal veel vragen oproepen. Met dit bericht hopen wij de meest essentiële vragen te
beantwoorden.

Regels en aanwijzingen rondom het Coronavirus

Nieuwe regels vanwege corona

 1. Wanneer u of familieleden Corona gerelateerde klachten vertonen blijft u thuis.
 2. Volg altijd aanwijzingen van het personeel.
 3. Kleedkamers zullen gesloten blijven. Doe alvast uw sportoutfit aan voor u naar FCAP gaat en breng uw drinken en handdoek met u mee.
 4. Onze bar is nog steeds geopend, gelieve met PIN te betalen. Cash is mogelijk.
 5. Het gebruik van de kinderopvang is helaas niet mogelijk.
 6. Als het mogelijk is in de ochtend of middag te trainen, dit graag te doen. Op deze manier kunnen mede-sporters die overdag niet kunnen vanwege werk s ’avonds trainen.
 7. Parkeer buiten het parkeerterrein.

Reserveren voor fitness of groepsles

Trainen is alleen mogelijk op basis van reservering. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons reserveringssysteem op: www.supersaas.nl. De link kan gevonden worden op onze website of Facebookpagina. Hier kunt u zich registreren voor fitness of groepslessen.

 • Reserveringen kunt u 8 dagen voor training voldoen.
 • Een maximum van 4 keer fitness EN 4 groepslessen per week om iedereen een gelijke kans en ruimte te geven.
 • Wanneer je niet kan komen is het mogelijk 1 uur voor reservering uit te schrijven en een nieuw slot te boeken.
 • Wanneer je niet komt opdagen zonder FCAP te informeren verlies je deze trainingsbeurt voor de resterende week.
 • Voor daluren is het eerste slot 10:45 en de laatste 15:45. In het weekend gelden de gebruikelijke tijden.

Fitness

 • Gebruik de uitgang aan de achterzijde van de fitness om binnen te komen.
 • Arriveer niet meer dan 10 minuten voor het gekozen tijdsslot.
 • Wacht in de gecreëerde vakken buiten de zaal.
 • Desinfecteer je handen na het beantwoorden van de vragen en hou de gebruikte materialen schoon.
 • 1 persoon per machine/vak.
 • Bewaak de anderhalve meter afstand, binnen en buiten de sportschool.

Groepslessen

 • Zaal 1: Body Pump, BBBB en Tone.
 • Zaal 2: Body Balance en Pilates.
 • Arriveer niet meer dan 10 minuten voor de groepsles.
 • Breng je eigen matje, handdoek en drinken mee.
 • Blijf in de aangewezen of gekozen sectie tijdens de groepsles.

Rules and regulations in times of Corona

New rules due to Corona

 1. If you or family members feel sick, stay at home.
 2. Always follow the instructions of FCAP employees.
 3. The dressing rooms will be closed. Already put on your sporting outfit before heading to FCAP and bring your own towel and drinks.
 4. We still sell products, cash is possible but rather use PIN.
 5. The use of day-care facility is not possible.
 6. If you are able to train in the afternoon or morning, try to do so. In that way, people that only can train in the evening have a fair chance to do their workout.
 7. Park outside the parking lot.

Make a reservation

Training in only possible when customers made an reservation, using the www.supersaas.nl system. This link could be found on our website or Facebook page, were you could register for the fitness downstairs or the group classes.

 • Reservations could be done 8 days before training.
 • Maximum of 3 fitness downstairs AND 3 times group classes a week.
 • In case you cannot come, you could deregister till 1 hour before training and book a new slot.
 • In case you do not show up and did not inform FCAP, you will lose the 1x credit for training that week. In this way, we hope everyone can train.
 • If you have an off-peak membership, the first slot is 10:45 am and last one 15:45 pm. In the weekend, the regular times for off-peak members are the same as before Corona.

Fitness / free weights

 • Use the entrance at the backside of the fitness facility (emergency exit).
 • Do not arrive more than 10 minutes before start of the timeslot you signed up for.
 • Wait at the appointed sections outside before entering the gym.
 • Disinfect your hands with the gel we provide you and clean everything you use properly.
 • Only 1 person for each section/machine.
 • Keep the 1.5 meters distance from every person in the gym and outside.

Group classes

 • Room 1: Body Pump, BBBB and Tone.
 • Room 2: Body Balance and Pilates.
 • Do not arrive more than 10 minutes before start of the class.
 • Bring your own towel, mat and water.
 • Stay in your own appointed section.